Huisregels BIER & APPELSAP FESTIVAL 2018

• Toegang tot het evenemententerrein is alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan u worden gevisiteerd of uw bezittingen worden gecontroleerd.

• Betreden van het evenemententerrein is op eigen risico, de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiele of immateriële schade in welke vorm dan ook. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigen aan persoonlijke eigendommen.

• Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar het festivalterrein:

o glas, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen

o enige vorm van soft- en/of harddrugs

o professionele film-, video-opnamemateriaal en professionele/commerciële fotografie mag alleen met goedkeuring van de organisatie.

o zelf meegenomen eten en/of drank;

o huisdieren

• Wij zijn te gast in de Botanische Tuinen, wij rekenen op ieders medewerking om de tuinen en evenementenvelden schoon te houden en niet te beschadigen.

• We verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.

• Op het festival wordt geluid geproduceerd, denk aan eventuele gehoorbescherming voor u en uw kinderen.

• Tijdens het festival zullen foto’s & video opnamen gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Van het Bier en Appelsap Festival, maar ook van deelnemende partijen. Iedereen die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.

• In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

• We rekenen op een mooi evenement ! Behandel elkaar met respect en volg de aanwijzingen van onze medewerkers op. Fysiek en verbaal geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, wildplassen en bijvoorbeeld bedreiging horen niet op het evenement thuis.